Miasto było ukochane i szczęśliwe, zawsze w czerwcowych piwoniach i późnych bzach, pnące się barokowymi wieżami ku niebu. (...) Dla Polaka Wilno jest nadal kolebką romantyzmu, czyli najważniejszego w polskiej historii ruchu, którego znaczenie wykracza poza literaturę. Poeta Czesław Miłosz

Wilno – miasto wielowyznaniowe

 

Wilno – miasto wielowyznaniowe, od wieków mieszkają katolicy, prawosławni, muzułmanie, protestanci, wyznawcy judaizmu. Miasto jest także zróżnicowane pod względem narodowościowym. Wilno jest prawdziwym odzwierciedleniem przenikania się kultur – litewskiej, polskiej, żydowskiej i niemieckiej.

* * *

300px-orthodox_church_of_the_holy_spirit_in_vilnius2

 

Cerkiew św. Ducha

Główna prawosławna świątynia na Litwie. Jest to jedyna cerkiew wzniesiona na planie krzyża łacińskiego, jest typowym przejawem „wileńskiego baroku”. Masywna budowla z charakterystycznymi dwoma wieżami u fasady i potężną dzwonnicą.

 

 

 

 

 

 

p1030837_1024x768

 

 

Na szczególną uwagę zasługuje piękny rokokowy ikonostas z XVIII w., przypominający ołtarz kościoła katolickiego.

 

 

 

 

p1030835_1024x768

 

 

W relikwiarzu są umieszczone szczątki prawosławnych świętych Jana, Antoniusza i Eustachego, którzy w XIV w. ponieśli śmierć męczeńską na dworze wielkiego księcia litewskiego Olgierda (ojca Władysława Jagiełły). Ciała świętych mają moc uzdrawiającą, dlatego są bardzo czczone wśród prawosławnych i nie tylko.

 

 

 

p1030754_1024x768
 

Cerkiew Przeczystej Bogarodzicy

Sobór prawosławny na lewym brzegu Wilenki ufundowała w XIV w. żona Olgierda Julianna a matka Jagiełły (prawdopodobnie jest tu pochowana).
W XVI w. w podziemiach cerkwi spoczęła małżonka Aleksandra Jagiellończyka – Helena.

Dzisiejsze mury cerkwi pochodzą z XIX w., wykonana w stylu gruzińskim.

 

 

p1040156_576x768

 

 

Cerkiew św. Mikołaja (Nikolskaja)

Pierwsza cerkiew zbudowana na pocz. XVI w. Dzisiejsza budowla pochodzi z XIX w., z rozkazu gubernatora Murawiowa została przebudowana w stylu rosyjsko-bizantyjskim.

 

 

 

 

p1040151_1024x768
 

Cerkiew św. Paraskiewy (Piatnicka)

Pierwsza cerkiew na tym miejscu wzniesiona na pocz. XIV w. Dzisiejsza budowla pochodzi z XIX w. Prawdopodobnie w tej cerkwi car Rosji Piotr Wielki ochrzcił pradziadka Puszkina – Hannibala.

 

 

250px-karaite_kenesa_vilnius

 

 

Kienesa

Kienesa, dom modlitwy Karaimów, została zbudowana w stylu mauretańskim na pocz. XX w. dla licznej wówczas gminy karaimskiej w Wilnie.
Obecnie spełnia funkcje sakralne, jest jednym z najciekawszych budynków w Wilnie.

 

 

 

 

692px-vilniaus_sinagoga
 

Synagoga

Żydowski dom modlitwy. Jest to jedyna zachowana synagoga ze 105 synagog i wileńskich domów modlitwy, gromadzących wyznawców judaizmu.
Obecna budowla wzniesiona na pocz. XX w. w stylu mauretańskim. Prawdopodobnie nie została zniszczona, bo Niemcy umieścili tu magazyn lekarstw.
Na fasadzie synagogi znajduje się napis w języku hebrajskim: „Dom modlitwy – świętość dla wszystkich narodów”.

 

 

 

W Wilnie są też dwie świątynie protestanckie: kościół ewangelicko-reformowany (ul. Pylimo/Zawalna) oraz kościół ewangelicko-luterański (ul. Vokiečių/Niemiecka).