…Stójmy! - jak cicho! - słyszę ciągnące żurawie, Których by nie dościgły Źrenice sokoła; Słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie,

Kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy! - tak ucho natężam ciekawie, Że słyszałbym głos z Litwy. - Jedźmy, nikt nie woła.

Adam Mickiewicz "Stepy Akermańskie"

Ryga

ryga 2 ryga

Ryga – stolica Łotwy, nazywana „perłą Bałtyku”. Miasto dawnej Hanzy – związku handlowego nadmorskich miast leżących na północy Europy. Miasto wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.

Vecriga (Stara Ryga) położona na prawym brzegu Dźwiny, opasana Kanałem Miejskim.  Założona w 1201 roku.

Spacerując po Rydze trudno jest nie zauroczyć się wąskimi, krętymi uliczkami Vecrigi. Eleganckimi kupieckimi kamiennicami, budowlami sakralnymi i … złotymi kogutami, które wieńczą wieże kościołów. Leżąc na szlaku Gotyku Ceglanego, zachwyca ogromną ilością zabytków średniowiecznych, ale też bogatą architekturą secesyjną. Ryga od lat jest członkiem Sieci Miast Secesyjnych.

60 lat należała do Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Tu przebywał król Stefan Batory, przemawiał Piotr Skarga, studiował Ignacy Mościcki. Tu mieszkał Ryszard Wagner. Łotwę odwiedził papież Jan Paweł II (1993 r.).

W 2014 r. otrzymała miano Stolicy Kultury Europejskiej.

Serdecznie zapraszam na spacer po pięknej Rydze i skorzystania z moich usług.

Proszę o kontakt telefoniczyny +370 673 45085 lub emailowy alicija.romeiko@gmail.comalicja.romeiko@wp.pl