…Stójmy! - jak cicho! - słyszę ciągnące żurawie, Których by nie dościgły Źrenice sokoła; Słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie,

Kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy! - tak ucho natężam ciekawie, Że słyszałbym głos z Litwy. - Jedźmy, nikt nie woła.

Adam Mickiewicz "Stepy Akermańskie"

Wilno

  Wilno (Vilnius) wilno-1– stolica Litwy, miasto wielu słynnych Polaków. Wilno ma swoją duszę „genius loci”, jest pełne życia, jego serce stanowi przepiękna i zabytkowa starówka, jedna z największych we Wschodniej i Środkowej Europie.

Miasto magiczne i zaczarowane, zwane „małym Rzymem”. Ta stara siedziba książąt i królów polskich, pozostaje od wieków centrum kulturalnym i naukowym Litwy.

Wilno – miasto przyciągające coraz więcej turystów dzięki harmonijnemu połączeniu architektury z otaczającą przyrodą.

Zapraszam na spacer ze mną po mieście kościołów, po starych, średniowiecznych uliczkach pełnych zabytków, gdzie przeszłość i teraźniejszość tworzą atmosferę szczególną i niezapomnianą.

Wilno jest atrakcyjne przez cały rok, dlatego przybywającym do tego miasta na zwiedzanie proponowałabym przeznaczyć kilka dni. A co warto zobaczyć w Wilnie?

 • Stare wileńskie cmentarze: Rossa – tu spoczywa wielu wybitnych Polaków; cmentarz na Antokolu – nekropolia litewskich grobów, kwatera żołnierzy polskich poległych w 1919-20 r.; cmentarz Bernardyński na Zarzeczu – zabytkowy wileński cmentarz.
 • Dzielnica Antokol: kościół św. Piotra i Pawła – „perła” wileńskiego baroku; domek św. Faustyny Kowalskiej – Apostołki Miłosierdzia Bożego.
 • Zabytki Wilna: katedra św. Stanisława i św. Władysława – nekropolia królów polskich, “matka świątyń wileńskich”, kaplica św. Kazimierza ; pałac Prezydenta – tu mieszkał Napoleon, Stanisław August Poniatowski, J. Piłsudski; Uniwersytet Wileński – tu studiował J. Słowacki, A. Mickiewicz, Cz. Miłosz; zakątek gotycki – kościół św. Anny i kościół św. Franciszka z Asyżu; pomnik A. Mickiewicza; dom, w którym mieszkał K. I. Gałczyński; kościół św. Ducha – kościół późnobarokowy, msze są odprawiane tylko w jęz. polskim;dzielnica żydowska – żydowskie dziedzictwo w Wilnie; Ratusz – główny rynek wileński; debiut S. Moniuszki, wystawiona opera “Halka”; kościół św. Kazimierza – w XVII w. pracował tu św. Andrzej Bobola; klasztor bazylianów – tu był więziony A. Mickiewicz z przyjaciółmi; cerkiew św. Ducha – główna świątynia prawosławna na Litwie; pochowani trzej pierwsi prawosławni męczennicy na Litwie.
 • Stare wileńskie ulice: ul. Bernardyńska – muzeum A. Mickiewicza; ul. Świętomichalska – miejsce związane z J. Słowackim; ul. Zamkowa – najstarsza ulica Wilna; dom J. I. Kraszewskiego; ul. Świętojańska – najstarsza katolicka ulica miasta; drukarnia J. Zawadzkiego, ambasada Polski; ul. Niemiecka – tu mieszkał S. Moniuszko.
 • Wilno pielgrzymkowe: Ostra Brama – Kaplica Matki Boskiej Ostrobramskiej;  Kaplica Miłosierdzia Bożego – znajduje się oryginał obrazu „Jezu, ufam Tobie”.
 • Podziemia Katedry Wileńskiej – tu znajdują się groby wielkich książąt litewskich, m.in. Witolda Wielkiego i królów Polski – Aleksandra Jagiellończyka, Elżbiety Habsburżanki, Barbary Radziwiłłówny oraz urna z sercem Władysława IV Wazy.
 • Śladami św. Faustyny Kowalskiej: domek Faustyny Kowalskiej na Antokolu– Apostołki Miłosierdzia Bożego; zgromadzenie sióstr Miłosierdzia Bożego – miejsce, gdzie w 1934 roku był namalowany obraz “Jezu, ufam Tobie”.
 • Wzgórze Trzech Krzyży – panorama starówki; wieża telewizyjna – najwyższy bydynek Wilna i Litwy, 326 m; baszta Giedymina– symbol Wilna, można obejrzeć panoramę Wilna.
 • Okolice Wilna: Belmont – centrum rozrywki i wypoczynku, położone w malowniczej miejscowości nad Wilenką; Puszkarnia – urwisko nad Wilenką, ze szczytu widoczna panorama Wilna; Park Europy – Muzeum Sztuki Współczesnej; Geograficzne Centrum Europy – na Litwie znajduje się geograficzne centrum Europy, 26 km od Wilna .
 • Wileńskie Ponary: miejscowość położona 10 km od Wilna, “wileńska Golgota” – największe miejsce kaźni na terenach Rzeczypospolitej.
 • Zarzecze: “wileński Montmartre”, zabytkowa dzielnica Wilna, ulubione miejsce artystycznej bohemy.