Jedno z najpiękniejszych miast w świecie (...) Miłe miasto... (...) Niech tylko moje serce (...) schowają w Wilnie, gdzie leżą moi żołnierze...

Marszałek Józef Piłsudski

Oficjalna nazwa: Republika Litewska (Lietuvos Respublika).
Terytorium: 65,300 km² (zajmuje 23 miejsce w Europie, 122 miejsce na świecie) – jest większa od Łotwy (64 589 km²) i Estonii (45 226 km²), a także od Belgii, Danii, Holandii itd. Litwa – geograficzne centrum Europy.
Stolica: Wilno (Vilnius).
Największe miasta (wg liczby mieszkańców) na 2017 rok: Wilno (Vilnius) – 620 tys., Kowno (Kaunas) – 297 tys., Klaipeda (Klaipėda) – 158 tys., Szawle (Šiauliai) – 106 tys., Poniewierze (Panevėžys) – 98 tys.
Zaludnienie: 2 800 830 (…) mln. (2018-01.01), około 70 % stanowią mieszkańcy miast.
Skład etniczny: struktura narodowościowa bardzo zróżnicowana: Litwini (87 %) – ok. 2,4 mln., Polacy (5,6 %) – ok. 160 tys.), Rosjanie (4,6 %), Białorusini (1,2 %). Na Litwie mieszka ok. 124 grup etnicznych.
Religia: 77 % katolików, 4 % – prawosławni, 2,5 % – ewangelicy luteranie, ewangelicy reformowani, staroobrzędowcy, baptyści, wyznawcy judaizmu, muzułmanie, karaimi, ok. 16 % – nie wierzący.
Gęstość zaludnienia: 43 osób/km² (2017), średnia długość życia – kobiety – 79 lat, mężczyźni – 69 lat. (2015)
Poziom bezrobocia: 7-8 % (2017).
Granice: Morze Bałtyckie – 99 km, Białoruś – 520 km, Obwód Kaliningradzki (Rosja) – 227 km, Łotwa – 453 km, Polska – 91 km.
Podział administracyjny: 10 powiatów, 44 rejony, 11 miast wydzielonych.

Język państwowy: litewski.
Waluta: euro. Aktualne kursy walut – na stronie internetowej www.lb.lt.
Ustrój polityczny: republika parlamentarna.
Władza ustawodawcza: jednoizbowy parlament – Sejm – 141 posłów, wybierani w wyborach powszechnych. Kadencja – 4 lata. www.lrs.lt
Władza wykonawcza: rząd (ministrowie) z premierem na czele, powoływany przez prezydenta i zatwierdzany przez parlament. www.lrv.lt. Premier Algirdas Butkevičius.
Głowa państwa: Prezydent (odpowiedzialny za politykę zagraniczną i jest zwierzchnikiem sił zbrojnych), kadencja – 5 lat. www.president.lt. Prezydent Dalia Grybauskaitė.
Członkostwo w organizacjach międzynarodowych: NATO (2004), UE (2004), OBWE, ONZ, UNESCO.

Obszary ziemi: grunty rolne 38 %, użytki zielone 17 %, lasy 27 %, pozostałe 18 %. Obszary chronione 11,5 % Litwy. Niegdyś dominującym elementem krajobrazu Litwy były lasy (ponad 70 %).
Największa rzeka Litwy: Niemen (Nemunas), długość na terytorium Litwy 475 km, największe jezioro – Dryświaty (4 480 ha). Litwa jest krainą 4 tys. jezior (w Polsce – 7081), płyną 722  rzeki.
Klimat: Litwa leży w strefie klimatu umiarkowanego (ciepły, przejściowy między morskim nad wybrzeżem bałtyckim i o wzrastających ku wschodowi cechach kontynentalnych, występują charakterystyczne silne wiatry i szybkie zmiany pogody). Lata są stosunkowo ciepłe, a zimy umiarkowanie chłodne. Prognoza pogody www.gismeteo.lt

Czas lokalny: UTC+2 godz. W tej samej strefie czasowej leżą Łotwa, Estonia i Finlandia. W stosunku do Polski czas tu jest o godzinę do przodu.
Regiony: Aukštaitija (Auksztota, Litwa środkowa i północna), Dzūkija (Dzukia, Litwa południowowschodnia), Suvalkija (Suwalszczyzna, Litwa południowozachodnia), Žemaitija (Żmudź, Litwa północnozachodnia).

• Litewskie symbole narodowe: drzewo – DĄB (lit. ąžuolas), ptak – BOCIAN (lit. Gandras), roślina – LEN (lit. Linas) oraz RUTA. Litewskim złotem jest bursztyn (lit. Gintaras) – produkuje się nalewki, kosmetyki (bursztynowe kadzidło, mydło, kremy), stosuje się bursztynową terapię leczniczą oraz biżuteria.

Unia Europejska wyróżniła 7 produktów, które są uznane za wyjątkowe wyroby naszego kraju, bo wyróżniają się specyficznymi właściwościami, są produkowane zgodnie z autentycznymi przepisami: 

  1. chleb domowy DAUJĖNŲ ;
  2. żmudzki KASTINYS;
  3. miód pitny STAKLIŠKIŲ;
  4. ser z twarogu;
  5. miód z regionu Łozdzieje (Lazdijai);
  6. ser LILIPUTAS;
  7. litewski KINDZIUK (skilandis).

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej

ul. Smėlio 20A, LT-10323 Wilno
tel. (+370) 5 2194700,  fax (+370) 5 2194747e-mail: wilno.amb.sekretariat@msz.gov.plwww.wilno.msz.gov.pl

 

Wydział Konsularny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej

ul. Smėlio 22A, LT-10323 Wilno
tel. (+370) 5 2194700, fax (+370) 5 2194744