Litwo! Ojczyzno moja! Ty jesteś jak zdrowie; Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie.

Adam Mickiewicz "Pan Tadeusz

 

Wilno – kraina baroku

Barok rozpowszechnił się na Litwie w XVII-XVIII stuleciu, przypada na czas kontrreformacji, aktywnej działalności jezuitów, okres panowania dynastii Wazów.
Spacerując po Wilnie stykamy się z takim zjawiskiem jak „barok wileński”, świątynie zbudowane na planie krzyża łacińskiego z kopułą i charakterystycznymi dwoma wieżami u fasady. M. in. za pierwowzór barokowej świątyni uważa się kościół Il Gesù w Rzymie – główna siedziba jezuitów.
Wilno zwane „małym Rzymem”, miastem baroku, bo jak mówił J. Remer „specjalnie trafił do serca styl ten o rozmachu szalonym, pełen mocy i bujności, ruchu ożywiającego bryły i rozrzutnego bogactwa dekoracji”.

* * *

300px-church_of_st._casimir_in_vilnius01p1030728_576x768

 

Kościół św. Kazimierza

Pierwsza świątynia barokowa w Wilnie, ufundowana w 1604 roku jako wotum kanonizacji św. Kazimierza (1602 r.). Kościół został zniszczony przez wojska Napoleona (magazyn zboża), pod zaborem został przekształcony w cerkiew, na pocz. XX w. w kościół luterański, a w okresie sowieckim tu mieściło się Muzeum Ateizmu. Dzisiaj świątynia należy do jezuitów.

 

 Cechą szczególną kościoła jest kopuła z wysoką latarnią zwieńczoną mitrą.

 

 

 


 

sv200771725211. tereses baznycia

 

Kosciół św. Teresy

Jeden z najpiękniejszych i najdroższych „pomników kwitnącego wczesnego baroku w Wilnie”. Budowa kościoła była gestem istotnie magnackim, bo wykonany jest ze szwedzkiego piaskowca, granitu i marmuru. Kościół wyróżnia się okazałością i luksusem.
Przy kościele wzniesiony klasztor karmelitów bosych, którzy opiekowali sie obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej, odlewali świece, słynęli z warzenia najsmaczniejszego piwa w Wilnie, też z fundowania stypendiów dla studentów medycyny oraz z opieki nad sierotami.

W kościele od czerwa 1935 do maja 1936 roku była przechowywana urna z sercem Marszałka Piłsudskiego wraz z trumną jego matki Marii Piłsudskiej z Billewiczów.

 

 

 


 

p1030672_1024x768

 

Kaplica św. Kazimierza (Katedra)

Klejnot wileński, przepiękna barokowa kaplica ufundowana przez Wazów, jako mauzoleum dla św. Kazimierza. Wykonana z czarnego i czerwonego marmuru, zdobiona techniką stiukową. M. in. w tej kaplicy po raz ostatni spotkali się Filomaci i Filareci dzień przed aresztem.

 

 

 

 


 

p1030722_1024x768

 

Kościół św. Ducha

Jeden z najokazalszych zabytków dojrzałego i późnego baroku.
Jedyny kościół w Wilnie, w którym msze święte się odprawiają w języku polskim. Pod kościołem znajdują sie ogromne dwukondygnacyjne podziemia, które kryją około 2000 zmumifikowanych zwłok, przypuszcza się, że są to ciała zakonników, ofiar powstań, dżumy oraz żołnierzy napoleońskich.

 

 

 

5.0.2

 

Już w XIV w. w Wilnie osiedli dominikanie, założyli klasztor i zbudowali pierwszy kościółek. Dzisiejsza świątynia pochodzi z XVII w., a przepiękne rokokowe wnętrza z XVIII w.

W latach 1987-2005 znajdował się tu oryginał obrazu „Jezu, ufam Tobie”, później przeniesiony do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.

 

 

 

 

 

 

 


 

p1030627_576x768

 

Kościół św. Piotra i Pawła

Najcenniejszy zabytek Wilna, zwany „perłą baroku wileńskiego”. Pierwszy kościół zbudowany za murami miasta. Ufundowany przez wielkiego hetmana litewskiego Michała Kazimierza Paca, jako wotum zwycięstwa nad wojskiem rosyjskim i kozackim w poł. XVII w.

 

 

450px-lithuania_vilnius_st.peterst.paul_church_inside_1

 

 

 

 

 

Świątynia zwana „białą symfonią” i „teatrem świata”. Kościół nie zawiera pozłaceń i marmuru, które są tak charakterystyczne dla „baroku wileńskiego”. Wnętrza wykonane techniką stiukową. Kościoł liczy ponad 2 tysiące rzeźb, które są dziełem Pietra Pertiego, a przepiękna ornamentyka, wykonanej przez Giovanniego Gallego.

 

 


 

vlvlviln23-11

 

Kościół Wniebowstąpienia Pańskiego (Misjonarzy)

Zbudowany w XVII w. na tzw. Górze Zbawiciela. Bardzo elegancka i subtelna późnobarokowa świątynia. Prawdopodobnie, był to jeden z najpiękniejszych kościołów na terenach Rzeczyspospolitej w XVII-XVIII w.

 

 

 

 

230px-holytrinitygate

 

Brama Bazyliańska

Najpiękniejsza brama Wilna z rozkołysaną fasadą w stylu rokoko z XVIII w., autorem jest J. K. Glaubitz. Za bramą znajduje się unicki kościół św. Trójcy oraz klasztor bazylianów, miejsce, gdzie był więziony Adam Mickiewicz.

 

 

 

 

 

 


 

jonu_baznycia

 

Kościół św. Janów

Dzieło Jana Krzysztofa Glaubitza. Jeden z najpiękniejszych kościołów Wilna z falująca rokokową fasadą. To druga świątynia, która została zbudowana tuż po chrzcie Litwy.
Od dawna kościół pełni funkcje nie tylko sakralne, ale reprezentacyjne, w XIV w. została założona jedna z pierwszych szkół parafialnych. Miejsce dysputów, kazań, uroczystych przywitań królów. W tym kościele Sarbiewski bronił doktorat przed Władysławem IV Wazą. W czasach jezuitów było tu więziene dla nieposłusznych studentów, a w XIX w. organistą był Stanisław Moniuszko. W czasach sowieckich kościół był zamknięty, zdewastowany, urządzono magazyn papieru.
W 1993 r. papież Jan Paweł II spotkał się z przedstawicielami inteligencji, profesorami Uniwersytetu Wileńskiego.

 

 


 

 

300px-catherines_church

 

Kościół św. Katarzyny

Przepiękny kościół późnobarokowy z XVIII w., uważa się, że jest typowym przykładem tzw. „baroku wileńskiego”, z charakterystycznymi wysmukłymi wieżami. Obecnie jest to centrum kultury Wilna, bo w kościele odbywają się koncerty, a w podziemiach wystawy.