Wilno jest miastem niesamowicie przyciągającym, wręcz magicznym, a poza tym chaotycznym i dziwacznym – jego aurę najlepiej oddaje słowo bizarre, którego nie umiem przetłumaczyć. To samo odnosi się do jego zagmatwanej wielonarodowej historii Poeta Tomas Venclova

Cegiełka na Rossę – kwesta na odnowę zabytków.

 

Szanowni Państwo,

należę do stowarzyszenia MEMORIALE, które zostało założone w celu upamiętnienia i opieki nad polskimi miejscami pamięci narodowej. Zbieramy kwestę na odnowienie pomników Rossy. W trakcie odnowiania pomniki są czyszczone, ustawiane krzyże, odnawiane tablice, wzmacniane fundamenty,  ogrodzenie itd.

Stowarzyszenie MEMORIALE, http://memoriale.lt/

Serdecznie dziękuję Turystom za złożone ofiary na Rossę!

 *    *    *


KWATERA CYTOWICZÓW

Przed renowacją

Po renowacji

W tej kwaterze pochowani powstańcy: Cytowicz Stanisław i Nowicki Franciszek. Odnaleziona została dokumentacja, że pochowana jest wnuczka Cytowicza – Adzia i znalazła się tablica ją upamiętniająca. Jest także pochowana rodzina Juchnowiczów, to przyjaciele obu powstańców.

Projekt renowacji kwatery Cytowiczów, Nowickiego i Juchnowiczów Departament Ochrony Zabytków dnia 22 maja 2014 r. zatwierdził pismem Nr. A637-20/14(2.3.2.10-MP9).

WYKONANE PRACE: Został od nowa wykonany fundament, ustawione nowe ogrodzenie.  Na pomniku Juchnowiczów został ustawiony krzyż, dębowy krzyż został zakonserwowany i umocowany. Zabetonowane zostałe miejsce pochówku przy dębowym krzyżu, a także znalazła się na nim tabliczka z imieniem wnuczki Kazimierza Cytowicza (dotyczczas nie było). Wszystkie trzy granitowe pomniki zostały oczyszczone. Prace trwały od pocz. czerwca do pocz. listopada.

Środki na odnowę przekazał Sz. P. Marian Gąsiewski z rodziną (Warszawa). Przekazał 1600 EUR.


*    *    *


POMNIK STEFANII FIEDOROWICZOWEJ

Jesienią rozpoczęliśmy zbierać pieniądze na odnowę pomnika Stefanii Fiedorowiczowej, uczestniczki wileńskiej Samoobrony 1919-1920.

. Po renowacji

Pomnik został odnowiony przez dyspozytora sąsiedniego miejsca pochówku językoznawców Krupasów. Gdy dyspozytor tej kwatery dowiedział się, że są zbierane pieniądze na odnowę pomnika Stefanii Fiedorowicz, stwierdził, że odnowi na swój koszt. Dlatego pieniążki, które zostały (lub zostaną) zebrane na odnowę tego pomnika, będą przeznaczone na renowację pomnika lekarza Adolfa Majewskiego.

Odnowienie pomnika sfinansowali turyści z Polski!


  *    *    *


POMNIK ADOLFA MAJEWSKIEGO

f0890ac8-809b-4af3-9e77-6d5533e02a4cPrzed renowacją

adolf majewski po odnowiePo renowacji

W kwaterze spoczywają Adolf i Adolf (syn) Majewscy. Majewski Adolf zm. 01-01-1894 –farmaceuta i lekarz, dr. medycyny. Majewski Adolf (syn) zm. 04-04-1900 – student medycyny.

Projekt renowacji pomnika lekarza Adolfa Majewskiego został zatwierdzony 3 grudnia 2015 r. w Departamencie Ochrony Zabytków RL i samorządzie Wilna Nr A637-61/15(2.3.2.10-MP2).

Pomnik został odnowiony w maju 2016 roku przez konserwatora zabytków Czesława Połońskiego.

WYKONANE PRACE: pomnik został wyrównany, wyczyszczona kwatera, ustawiono krzyż, odnowiono ogrodzenie (4 betonowe słupki  połączone drążkami), a także zostało zatwierdzone zezwolenie na wykonanie tych prac. Odnowa wyniosła 2600 PLN. 

Odnowienie pomnika sfinansowali turyści z Polski!


*    *    *


POMNIK WŁODZIMIERZA MROCZKOWSKIEGO

 

fda335e4-6a91-4fdd-88d7-032d919ea137

Przed renowacją

Po renowacji

W 2016 r. odnowiliśmy pomnik Włodzimierza Mroczkowskiego. Zginął w wieku 23 lat podczas wykonywania obowiązków służbowych.

Projekt został zatwierdzony 29 stycznia 2016 r. w Departamencie Ochrony Zabytkow RL i samorządzie Wilna Nr. A637-3/16(2.3,2.10-MP2).

WYKONANE PRACE: został wyrówny pomnik, uporządkowane ogorodzenie, umocniony krzyż, umieszczona nowa tablica.

Odnowienie pomnika sfinansowali turyści z Polski!

Mroczkowski (cegiełka)


 *    *    *


BEZIMIENNY POMNIK

W 2016 r. odnowiliśmy pomnik na Starej Rossie, niestety, nie wiadomo, kto jest pochowany w tym grobie.


 *    *    *


GROBY RODZINY MINTOWT CZYŻÓW

Przed renowacją

W tej kwaterze spoczywają znani wileńscy fotografowie, pochodzenia ziemiańskiego. Kształcili się u znakomitetgo fotografa artysty i malarza Aleksandra Straussa.

Renowacja – 2017 r.

Środki na odnowę przekazał Sz. P. Konrad Orłowski (Warszawa). Przekazał 1140 EUR.


*    *    *


POMNIK KS. MICHAŁA SZWYKOWSKIEGO

Przed renowacją

 

Po renowacji

W 2017 r. został odnowiony pomnik ks. Michała Szwykowskiego, szwagra Henryka Czyża.

WYKONANE PRACE: ustawiony granitowy krzyż, odnaleziono zdjęcie ks. M. Szwykowskiego i nowe umocowano na pomniku; wyrównany i oczyszczony pomnik oraz naprawiono zniszczenia na pomniku.

 Serdecznie dziękuję za kupione cegiełki!


*    *    *


POMNIK RODZINY SADOWSKICH

W tym roku chcemy odnowić 3 groby dzieczynek Sadowskich.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE!