Wilno jest cudem przyrody i sztuki. Obraz tego cudu mieści się w ramach rzek, wzgórz, dolin i jezior... Historyk sztuki i konserwator zabytków - Jerzy Remer

pop2-530x414Nigdy w życiu nie byłem w Wilnie. (…) Przez całe moje życie, przynajmniej od czasu, kiedy doszedłem do świadomości, stale byłem w Wilnie. Byłem w Wilnie myślą i sercem. (…)Jest to dla mnie szczególna łaska, łaska całej tej pielgrzymki (…). Jan Paweł II, Litwa


Jan Paweł II nazywany jest wielkim pielgrzymem.  Jako pasterz Kościoła nawiedził on w okresie swojego pontyfikatu 129 krajów,  a w 1993 roku w dniach 4 września ucałowaniem ziemi litewskiej na lotnisku w Wilnie rozpoczął pielgrzymkę po Litwie.

„Jakże pragnąłem  odwiedzić tę waszą ziemię, która dla mnie jest szczególnie droga!” – Jan Paweł II, Wilno

Papież modlił się w archikatedrze wileńskiej przy grobie św. Kazimierza, spotkał się tu z księżmi, zakonnikami, zakonnicami i klerykami.

W Ostrej Bramie witał wiernych słowami: „Drodzy bracia i siostry! Proszę was, byście wrócili do swoich domów z sercem przepełnionym nadzieją na zwycięstwo życia nad śmiercią, dobra nad złem, światła nad ciemnością, wolności nad niewolą”. Ofiarował Matce różaniec i dwie piuski.

„Gdy tylko z niezbadanej woli Bożej zostałem wybrany na Stolicę Piotrową, poszedłem do litewskiej kaplicy Matki Bożej Miłosiernej, znajdującej się w krypcie Bazyliki Watykańskiej. Tutaj u stóp Panienki modliłem się za Was wszystkich…” – Jan Paweł II, Wilno

Udał się też  na Cmentarz Antokolski, modlił się przy grobach ofiar obrońców niepodległości Litwy,  poległych 13 stycznia 1991 r. w Wilnie oraz poległych w obronie posterunku granicznego 31 lipca 1991 r. w Miednikach.

Papież spotkał się z Polakami Litwy w kościele św. Ducha, także z przedstawicielami świata nauki i kultury w wileńskim kościele św. Janów.

Ojciec święty odwiedził Kowno, Górę Krzyży w Szawlach i ostatnim punktem pielgrzymki było Szydłowo.


Nie bójcie się, przyjaciele, otworzyć drzwi Chrystusowi! On zna serce człowieka…
Jan Paweł II, Litwa

07-01_elta Popiežiaus_Jono_Pauliaus_II_paminklas_Kaune 84ceb369-90a0-4487-9d79-910df8f77895
Ostra Brama, 1993 rok, Wilno                   Pomnik Papieżowi, 2011 rok, Kowno     Góra Krzyży, 1993 rok, Szawle