…Stójmy! - jak cicho! - słyszę ciągnące żurawie, Których by nie dościgły Źrenice sokoła; Słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie,

Kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy! - tak ucho natężam ciekawie, Że słyszałbym głos z Litwy. - Jedźmy, nikt nie woła.

Adam Mickiewicz "Stepy Akermańskie"

Zatrocze – rezydencja ordynacji Tyszkiewiczów

Na wysokim brzegu jeziora Galwe znajduje się Zatrocze – rezydencja ordynacji Tyszkiewiczów.

zatroczezatrocze 3zatrocze 1

Pałac neoklasycystyczny, zbudowany w l. 1886-1901 według projektu Józefa Hussa. Przepiękną posiadłość otacza park (ok. 60 ha), zaprojektowany przez słynnego ogrodnika Edouardo Andre.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA park 1 park 2

Zatrocze rozkwit swój zawdzięczało hr Józefowi młodszemu, któru założył tu  w 1901 r. ordynację i zamieszkał z rodziną.

Niestety okres wojny był bezlitosny rodzinie Tyszkiewiczów. Rodzina została rozproszona, cierpiała represje władz sowieckich. Po zakończeniu II wojny światowej siedzibę hrabiowską w Zatroczu zamieniono na pensjonat dla sowieckich oficerów KGB. Potem urządzono w niej obóz pionierski, a jeszcze później przekształcono w ośrodek turystyczny. Kiedy rozpadł się Związek Radziecki i Litwa odzyskała niepodległość, władze litewskie długo zastanawiały się co począć ze spuścizną po Tyszkiewiczach. W końcu przekazano go Trockiemu Historycznemu Parkowi Narodowemu.

zatrocze 2Wkrótce  z inicjatywy jego dyrekcji wszczęto rekonstrukcję całego założenia parkowo-pałacowego. Środki na jego odbudowę pochodziły z Polski, Litwy i funduszy unijnych. Rekonstrukcja pokoi reprezentacyjnych i mieszkalnych możliwa była dzięki wsparciu i wypożyczeniu kolekcji wielu muzeów z Polski. Udział w modernizacji pałacu wzięło siedem polskich muzeów m.in. Muzeum pałacowe w Wilanowie i Łańcucie, a także Muzea Narodowe w Warszawie i Krakowie wypożyczyły do Białego Pałacu swoje eksponaty.

 

 

Serdecznie zapraszamy do Zatrocza!

Adres: ul. Užtrakio 17, Troki.

Muzeum otwarte:

maj-wrzesień, środa-niedziela, 11-19 godz.

październik-kwiecień, piątek-niedziela, 11-16 godz.

Cena biletu: 2,90 EUR + usługa przewodnika 40 EUR.

Więcej na stronie – http://www.seniejitrakai.lt/u-utrakis-manor-estate/