…Stójmy! - jak cicho! - słyszę ciągnące żurawie, Których by nie dościgły Źrenice sokoła; Słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie,

Kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy! - tak ucho natężam ciekawie, Że słyszałbym głos z Litwy. - Jedźmy, nikt nie woła.

Adam Mickiewicz "Stepy Akermańskie"

… Język litewski – jeden z najstarszych języków europejskich, należy do wschodnio bałtyckiej grupy języków indoeuropejskich. Język zaczął się rozwijać w VII w. n. e., w XVI w. powstała pisemna forma języka, XIX-XX w. ukształtowała się współczesna forma języka. Język cechuje szczególna archaiczność, językoznawcy porównują z sanskrytem, łaciną. Do dziś dnia przetrwały dwa języki bałtyckie – litewski i łotewski.

Prawdobodobnie francuski lingwista Antoine Meillet stwierdził, że „kto chce wiedzieć, jak mówili nasi przodkowie, musi posłuchać, jak mówi wieśniak litewski“.

Słowniczek:

JĘZYK POLSKI JĘZYK LITEWSKI [WYMOWA]
dzień dobry laba diena [łaba diena]
cześć labas [łabas]
do widzenia viso gero [wiso giaro]
przepraszam atsiprašau [atsipraszau]
proszę prašau [praszau]
dziękuję ačiū [acziu]
nie ne [nia]
tak taip [teip]
dobrze gerai [giarei]
nierozumiem nesuprantu [niasuprantu]
pieniądze pinigai [pinigei]
ile płacę kiek mokėti [kiek mokieti]
ile to kosztuje kiek tai kainuoja [kiek tej keinuoja]
sklep parduotuvė [pardotuwie]
chleb duona [duona]
mleko pienas [pienas]
ser sūris [suris]
piwo alus [ałus]
wódka degtinė [degtinie]
miód pitny suktinis [suktinis]
kindziuk skilandis [skilandis]
czekolada šokoladas [szokoladas]
kwas chlebowy gira [gira]
dania litewskie lietuviški patiekalai [lietuwiszki patiekałai]
cepeliny cepelinai [cepelinai]
chłodnik šaltibarščiai [szaltibarszcziai]
kiszka vėdarai [wiadarai]
bliny blynai [blinai]