Jedno z najpiękniejszych miast w świecie (...) Miłe miasto... (...) Niech tylko moje serce (...) schowają w Wilnie, gdzie leżą moi żołnierze...

Marszałek Józef Piłsudski

 

Symbole Wilna

P1030686

Dzwonnica katedry

Symbol Wilna. Zbudowana na fundamencie jednej z baszt murów obronnych Zamku Dolnego. Najstarsze mury pochodzą z XIII-XIV w. Na dzwonnicy, wysokość której wynosi 57 m, są umieszczone cztery zegary, prawdopodobnie pierwsze znajdowały się od XVII w.

 

 

 

 

 

 

 

image_1_6b76cfcb947bd169c3244d27af144c11

Pomnik Giedymina

Wielki Książę Litewski Giedymin, założyciel Wilna i Trok. Za jego panowania terytorium Wielkiego Księstwa Litewskiego powiększyło sie dwukrotnie, zasłynął nie tylko jako dobry dowódca, ale jako wspaniały dyplomata. Pomnik wykonany w 1996 roku, autorem jest Vytautas Kaszuba.

 

 

 

 

 

 

P1030648

 

Ostra Brama

Symbol Litwy i Wilna, Sanktuarium Maryjne „pod otwartym niebem”. Często się mówi, ze Ostra Brama jest „litewską Częstochową”. Cudowny obraz Matki Boskiej jest symbolem religijnym, ale też i patriotycznym, bo Sanktuarium miało ogromny wpływ na rozwój życia społeczeństwa dawnej Rzeczypospolitej. Dzisiaj cudowny obraz Matki Boskiej z Ostrej Bramy jest sławny na całym świecie.

Przy cudownym obrazie Matki Boskiej modlili się Adam Mickiewicz, Józef Piłsudski, który Matkę Boskę Ostrobramską nazywał Wielką Księżną Litewską i papież Jan Paweł II.

 

 

 

 

P1030371

 

Wzgórze Trzech Krzyży

Położone na przepięknej Górze Trzykrzyskiej, niegdyś zwanej Łysą. Mówi się, że Trzy Krzyże wieńczą Wilno jak statua Jezusa Chrystusa w Rio de Janeiro. Ze wzgórza można podziwiać panoramę starówki wileńskiej.

 

 

 

P1030472

Wieża telewizyjna

Najwyższy budynek Wilna i Litwy. Wysokość 326,5 m, zbudowana w latach 1974-80. Jedna z najwyższych wież w Europie, m. in. na wysokości 165 m znajduje się kawiarnia „Paukščių takas”, platforma kawiarni się obraca, zatem za 45 min. z lotu ptaka możemy obejrzeć panoramę Wilna i okolic.

 

 

 

 

 

 

gedimino-pilisZamek Górny

Zbudowany na Górze Giedymina, przypomina dzieje Giedyminowiczów – Giedymina, Olgierda i Witolda. Zamek murowany zbudowany w XIV w., aż 8 razy Krzyżacy atakowali go, ale nigdy nie zdobyli. Zamek był otoczony murami obronnymi z basztami, mieścił się Witoldowy pałac mieszkalny, kościółek św. Marcina oraz inne budowle. Prawdopodobnie za czasów Zygmunta Augusta na zamku przechowywali bogaty księgozbiór, a za panowania Aleksandra Jagiellończyka mieściła się tu zbrojownia i ludwisarnia. Zniszczony w poł. XVII w. podczas wojny z carem Aleksejem Michajłowiczem.
Dzisiaj – to symbol narodowy Litwy, od 1988 roku powiewa na nim trójbarwny sztandar litewski. Na zamku znajduje się muzeum, można też obejrzeć panoramę Wilna.