Jedno z najpiękniejszych miast w świecie (...) Miłe miasto... (...) Niech tylko moje serce (...) schowają w Wilnie, gdzie leżą moi żołnierze...

Marszałek Józef Piłsudski

”Gdyby światło nie zapaliło się w Wilnie, zgasłoby w Polsce całej” , Stanisław Staszic.

* * *

“Żywy pomnik geniuszu, wielkości i chwały. Symbol siły ducha i zasobna w obronę twierdza wiary,  ognisko wiedzy i myśli, prawdziwa stolica Muz i pomnożyciel ducha i serca narodu”, J. Remer

                                                                                                         

Uniwersytet Wileński – Alma mater Vilnensis

bibliotekos-kiemas2 jonu varpine baznycia skb

Jest najstarszą i największą wyższą uczelnią na Litwie. Wywarła ogromny wpływ na rozwój nauki i kultury Litwy i krajów sąsiednich. To kolebka nauki, kultury i sztuki. Nieprzypadkowo w parku „Mini Europa“ w Brukseli,  Litwę reprezentuje zespół zabudowań uniwersyteckich.

 

plan uniwersytetu

 

 

Budynki uniwersyteckie

„Lepiej znamy idee, jakie głoszono na  Uniwersytet Wileńskim, niż mury, w których je głoszono“ pisał Władysław Tatarkiewicz. Zespół architektoniczny Uniwersytetu ukształtował się w XV-XIX w.

Czy wiesz, że…..

….. do grona wychowanków Uniwersytetu należeli Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki,  Józef Ignacy Kraszewski, Czesław Miłosz  i wiele innych słynnych osób.

….. z historią Cesarskiego Uniwersytetu związany jest ruch filomacki, aresztowania studentów i proces filomacki w roku 1824. Po tym zaczął się powolny upadek uczelni.

….. pierwszym rektorem Akademii Wileńskiej został słynny kaznodzieja – ksiądz Piotr Skarga.

 

Krótka historia Uniwersytetu

1570 rok wileński biskup Walerian Protasewicz inicjował utworzenie Kolegium Jezuitów
1579 rok król Stefan Batory przekształcił kolegium w Akademię Wileńską, a  papież Grzegorz XIII wydał bullę, która nadała Akademii status uniwersytetu. Wileńska Alma Mater różniła się w tym czasie od innych uniwersytetów europejskich tylko tym, że zamiast 4 typowych dla średniowiecznych wyższych szkół wydziałów istniały tylko dwa – filozofia oraz teologia, nie było prawa i medycyny
1641 rok powstał Wydział Prawa
1753 rok założono Obserwatorium Astronomiczne
1773 rok rozwiązano zakon jezuitów; powstaje Komisja Edukacji narodowe (KEN)
1781 rok założony Wydział Medycyny
1803 rok Uniwersytet przemianowano na Cesarski
1832 rok na rozkaz cara Mikołaja I uczelnia została zamknięta
1919-1939 rok działał polski Uniwersytet im. Stefana Batorego
od 1940 roku Uniwersytet działa na wzór uczelni radzieckich
od 1990 roku po odzyskaniu przez Litwę Niepodległości, zostaje zatwierdzona autonomia uniwersytetu i przywrócona dawna jego nazwa – Uniwersytet Wileński
Od 1991 roku jest sygnatariuszem Wielkiej Karty Uniwersytetów Europejskich

 

Uniwersytet dzisiaj

Uniwersytet Wileński jest największą uczelnią Litwy.studentai_su_kepuraitemis_18

Uniwersytet liczy 12 wydziałów, 8 instytutów, ośrodki naukowe, ogród botaniczny, obserwatorium astronomiczne, 3 szpitale itd. Studiuje ponad 20 tys. studentów.