…Stójmy! - jak cicho! - słyszę ciągnące żurawie, Których by nie dościgły Źrenice sokoła; Słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie,

Kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy! - tak ucho natężam ciekawie, Że słyszałbym głos z Litwy. - Jedźmy, nikt nie woła.

Adam Mickiewicz "Stepy Akermańskie"

Telefony alarmowe:

Telefon alarmowy – 112 – do służb policji, pogotowia ratunkowego, straży pożarnej (wykręca się bez kierunkowego).
Pogotowie ratunkowe – 03
Policja – 02
Straż pożarna – 01
Służby informacyjne przez całą dobę – 118, 1588