Litwo! Ojczyzno moja! Ty jesteś jak zdrowie; Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie.

Adam Mickiewicz "Pan Tadeusz

Śladami św. Faustyny …

faustyna

Św. Faustyna – apostołka Miłosierdzia Bożego.

Po raz pierwszy do Wilna Siostra Faustyna przyjechała w lutym 1929 roku, by przez cztery miesiące zastąpić w kuchni siostrę wyjeżdżającą na III probację, a potem w maju 1933 roku skierowana do pracy w ogrodzie. Ten drugi pobyt trwał blisko trzy lata i był niezwykle ważny dla Apostołki Bożego Miłosierdzia nie tylko ze względu na jej życie duchowe, ale i na misję. Tutaj bowiem spotkała obiecaną od Boga pomoc w osobie spowiednika ks. Michała Sopoćki i tutaj otrzymała od Jezusa ważne zadania. (źródło www.faustyna.pl).

Antokol

Dom Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. W 1933-1936 roku tu przebywała siostra Faustyna. Pracowała w ogrodzie. W Wilnie zapoznała się z ks. Michałem Sopoćką. Opowiedziała mu o swoich przeżyciach i objawieniach Jezusa Chrystusa. Tutaj Pan Jezus podyktował jej koronkę do Bożego Miłosierdzia.

Adres:

ul. Grybo g. 29 a., Wilno
Onutė (+370 600 84068), Petras (+370  613 34460)

Otwarty: 10.00 – 17.00

antokol dom faustyny

Ulica Rossy 2, Wilno

ZSJMDom Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego

Adres: Rasų g. 4a, 11350 Vilnius, tel. (+3705) 212 10 90
El. paštas: zsjmwilno@wp.pl
Siostra Agnieszka Rutkowska

Dom, w którym mieszkał ks. M. Sopoćko i malarz E. Kazimirowski, tu został namalowany obraz Jezusa Miłosiernego.Obecnie tu mieszkają siostry ze Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego.Siostry opiekują się Sanktuarium Jezusa Miłosiernego oraz prowadzą jedyne hospicjum  bł. M. Sopoćki na Litwie. http://hospisas.lt/index.php?lang=pl

W 1934 r. w Wilnie powstaje obraz Jezu, ufam Tobie. Obraz namalował malarz Eugeniusz Kazimirowski na podstawie osobistych wskazówek s. Faustyny.

Dzięki staraniom ks. Sopoćki w 1935 r. obraz został pokazany wiernym w Ostrej Bramie. A w 1937 r. został zawieszony w kościele św. Michała. Tam znajdował się do 1947 roku.