…Stójmy! - jak cicho! - słyszę ciągnące żurawie, Których by nie dościgły Źrenice sokoła; Słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie,

Kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy! - tak ucho natężam ciekawie, Że słyszałbym głos z Litwy. - Jedźmy, nikt nie woła.

Adam Mickiewicz "Stepy Akermańskie"

Pomnik Witolda

p1030561

 

 

Pomnik Wielkiego Księcia Litewskiego Witolda. Najbardziej lubiany władca Litwy – ambitny i mądry, za jego panowania Wielkie Księstwo Litewskie bylo największym panstwem europejskim. Zawsze marzył o niezależnej i wolnej Litwie. Jan Długosz napisał, że „wielkość Litwy z nim powstała i z jego śmiercią się skończyła“.