Jedno z najpiękniejszych miast w świecie (...) Miłe miasto... (...) Niech tylko moje serce (...) schowają w Wilnie, gdzie leżą moi żołnierze...

Marszałek Józef Piłsudski

… 2009 rok – obchody 1000-lecia nazwy Litwa, po raz pierwszy Litwa wspomniana w 1009 r. w Rocznikach Kwedlinburskich.

… Prawdopodobnie nazwa „Litwa“ wywodzi się od rzeki Lietauka i od słowa „lietus, lieti“ (deszcz, pada deszcz).

… Litwa – geograficzne centrum Europy (wg obliczeń Francuskiego Instytutu Geografii), mieści się ono 26 km od Wilna.

… Litwa przyjęła chrzest w 1387 roku jako ostatnia w Europie. Pierwszy chrzest – 1251 rok – Wielki Książę Litewski Mendog chrzci siebie i swoją rodzinę, a w 1253 roku – koronowany na króla. Jako pierwszy stworzył Państwo Litewskie. W 1413 roku – ochrzczona Żmudź. Niektóre źródła twierdzą, że Litwa jeszcze bardzo długo była krajem pogańskim.

… 2500-2000 r. przed Chrystusem na tych ziemiach mieszkali plemiona Bałtów. Bałtowie – indoeuropejska grupa ludnościowa, zamieszkująca obszerne terytorium między ujściem Wisły i Bałtykiem na zachodzie, po ujście Prypeci do Dniepru na południu, górna Okę na wschodzie oraz dorzecze Dźwiny na północy i posługująca się językami bałtyckimi. Wiele plemion bałtyckich zniknęło z areny dziejów w średniowieczu, ulegając slawizacji lub germanizacji.

… Język litewski – jeden z najstarszych języków europejskich, należy do wschodnio bałtyckiej grupy języków indoeuropejskich. Język zaczął się rozwijać w VII w. n. e., w XVI w. powstała pisemna forma języka, XIX-XX w. ukształtowała się współczesna forma języka. Język cechuje szczególna archaiczność, językoznawcy porównują z sanskrytem, łaciną. Do dziś dnia przetrwały dwa języki bałtyckie – litewski i łotewski.

… W XVI w . powstała pierwsza litewska Konstytucja, kodeks prawny. Przez królów Polski zostały zatwierdzone: I Statut Litewski (Zygmunt Stary), II Statut Litewski (Zygmunt August) i III Statut Litewski (Zygmunta III Waza, działał do lat 40 XIX w.).

… 1791-05-03 – Konstytucja Obojga Narodów – pierwsza Konstytucja w Europie, a druga na świecie.

… Konstytucja – główny dokument prawny Republiki Litewskiej, uchwalony w 1992 roku. Zgodnie z Konstytucją, Litwa jest niepodległą republiką demokratyczną.

… Litwa – kraj bursztynu. Bursztyn – kopalna żywica drzew iglastych, nazwa pochodzi od niemieckiego „bernstein” (kamień, który się pali). M. in. Tacyt (historyk rzymski) w 98 r. n. e. opisał lud Ajstów – zbieraczy bursztynu. Mieszkali nad morzem i sprzedawali kupcom rzymskim ten przepiękny kamień. Jest to pierwsza wzmianka o plemionach bałtyckich. Najbardziej ceniony w jubilerstwie bursztyn bałtycki. Najwięcej bursztynu znajduje się na terenie Kalingradzkim (miejscowość Jantarnoje).

… Na Litwie wypieka się ponad 200 gatunków chleba.

… Unia Europejska wyróżniła 7 produktów, które są uznane za wyjątkowe wyroby naszego kraju, bo wyróżniają się specyficznymi właściwościami, są produkowane zgodnie z autentycznymi przepisami:

  1. chleb domowy DAUJĖNŲ ;
  2. żmudzki KASTINYS;
  3. miód pitny STAKLIŠKIŲ;
  4. ser z twarogu;
  5. miód z regionu Łozdzieje (Lazdijai);
  6. ser LILIPUTAS;
  7. litewski KINDZIUK (skilandis).