Miasto było ukochane i szczęśliwe, zawsze w czerwcowych piwoniach i późnych bzach, pnące się barokowymi wieżami ku niebu. (...) Dla Polaka Wilno jest nadal kolebką romantyzmu, czyli najważniejszego w polskiej historii ruchu, którego znaczenie wykracza poza literaturę. Poeta Czesław Miłosz

“(…)Być w Wilnie, a nie znać Trok, to tak jak być w Rzymie, a papieża nie widzieć”.

(Edward Pawłowicz „Wspomnienia znad Wilii i Niemna”)

 

8Troki (Trakai) – to jedna z największych atrakcji turystycznych Litwy. Przepiękne, malownicze miasteczko, położone 28 km od Wilna.

Troki (Trakai) z języka litewskiego „przesieka, wytrzebiony las”, założone w 1337 roku. Patron – św. Jan Chrzciciel. Od 1960 roku miasteczko ogłoszone rezerwatem, utworzono Historyczny Park Narodowy.

Troki kryją w sobie ogromne bogactwa historyczne i archeologiczne. Na wyspie, położonej na jeziorze Galwe, znajduje się gotycki zamek Witoldowy. To kraina 32 jezior, wymarzone miejsce dla miłośników przyrody, a osobliwością Trok są Karaimi, zamieszkujące te ziemie od pocz. XIV w.

Historia Trok ściśle wiąże się z historią Litwy. Niegdyś Stare Troki były drugą stolicą Litwy, która na pocz. XIV w. przez Wielkiego Księcia Litewskiego Giedymina została przeniesiona do Wilna.