…Stójmy! - jak cicho! - słyszę ciągnące żurawie, Których by nie dościgły Źrenice sokoła; Słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie,

Kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy! - tak ucho natężam ciekawie, Że słyszałbym głos z Litwy. - Jedźmy, nikt nie woła.

Adam Mickiewicz "Stepy Akermańskie"

UNESCO – ang. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization; pol. Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury – podstawowym celem jest wspieranie współpracy międzynarodowej w dziedzinie kultury, sztuki i nauki oraz ochrona obiektów ze względu na ich unikatową wartość kulturową bądź przyrodniczą dla ludzkości.
Od 1992 roku na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO na Litwie znalazły się:

Stare Miasto w Wilnie  – 1994 rok wyjątkowe dzieło dziedzictwa wielonarodowej kultury i bogatej historii Litwy; jedna z największych starówek we Wschodniej Europie, z dobrze zachowanym przykładem sieci ulic i struktury średniowiecznego miasta
Mierzeja Kurońska – wspólnie z Rosją – 2000 rok na mierzei występują najwyższe w całej północnej Europie wydmy
Snycerstwo „Sztuka rzeźbienia krzyży i ich symbolika” – 2001 rok ręczne rzeźbienie krzyży w drewnie
Święto Pieśni – 2003 rok narodowy festiwal muzyczny
Rezerwat historyczno-archeologiczny w Kiernowie (Kernavė) – 2004 rok zespół pięciu grodzisk, będących świadectwem unikalnej tradycji kulturowej i cywilizacyjnej
Południk Struvego – wpis transgraniczny wraz z Białorusią, Estonią, Finlandią, Łotwą, Mołdawią, Norwegią, Rosją, Szwecją i Ukrainą  – 2005 rok sieć triangulacyjnych punktów pomiarowych z XIX w., służył do określenia (pomiaru) dokładnego kształtu i rozmiarów Ziemi