Litwo! Ojczyzno moja! Ty jesteś jak zdrowie; Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie.

Adam Mickiewicz "Pan Tadeusz

Kantor wymiany walut:

Citadele bank (całodobowy) – ul. Geležinkelio 6 (dworzec kolejowy i autobusowy w Wilnie), www.citadele.lt.

http://topexchange.eu/en/

Telefonowanie:

Z Polski do Wilna: 00+370(kierunkowy Litwy)+5(kierunkowy Wilna)+numer abonenta
Z Wilna do Polski:+48 (kierunkowy do Polski)+numer abonenta

Język urzędowy: litewski. Inne języki: rosyjski, polski, angielski

Waluta: euro () – 1 EUR = 100 centów (od 01.01.2015). Zgodnie z przyjętą przez Sejm Litwy Ustawą o wprowadzeniu na Litwie euro, od 1 stycznia 2015 r. lit jest wymieniany na euro w nieograniczonej ilości i bez określonego limitu czasowego przez Centralny Bank Litwy.

Czas lokalny: UTC+2 godz. W tej samej strefie czasowej leżą Łotwa, Estonia i Finlandia. W stosunku do Polski czas tu jest o godzinę do przodu.

Sprzedaż alkoholu – od 1 stycznia 2018 roku Litwa wprowadziła ograniczenia w sprzedaży alkoholu i zakaz jego reklamowania. Napoje alkoholowe można nabyć tylko w godzinach 10-20, a w niedzielę w godzinach 10-15. Alkohol sprzedaje się od 20 roku życia.

Zakaz palenia tytoniu w miejscach publicznych (w restauracjach, kawiarniach, barach, klubach itd.)
Podatek od poduszki – 1 Eur /od osoby / za dobę (płaci się w hotelach, zagrodach agroturystycznych)

Bezpłatne miejsca do parkowania w Wilnie:

– przy Pałacu Kultury i Sportu (Kultūros ir sporto rūmai, Olimpiečių g.);
– przy punkcie widokowym (Subačiaus g. / Maironio g.);
– przy Ostrej Bramie (Aušros Vartų g. / Bazilijonų g.);
– przy kwartale Tymo (na Safianikach, Maironio g. / Aukštaičių g.)

Miejsca parkingu dla autobusów (na mapie) – https://www.parking.lt/lt/2/69.

Wjazd na Litwę: na stonie  http://www.lra.lt/en.php/road_charges_and_tolls/user_charge_vignettes/8591  jest podana informacja o winietach (czyli nalepkach (najczęściej na szybę samochodu lub autobusu), stanowiących dowód wniesienia opłaty) i drogach na Litwie.

Informacje dla przyjeżdżających na Litwę http://www.wilno.msz.gov.pl/pl/informacja_konsularne/informacja_dla_przyjezdzajacych_na_litwe/

Podstawowe przepisy drogowe oraz obowiązujące limity prędkości: Ruch na Litwie jest ruchem prawostronnym. Letnie opony obowiązują od 1 kwietnia do 10 listopada, w pozostałym okresie – opony zimowe. Opony z kolcami mogą być używane od 10 listopada do 10 kwietnia. Wszystkich kierowców obowiązuje jazda z włączonymi światłami mijania, niezależnie od pory dnia i roku.

Maksymalna dozwolona prędkość dla samochodów osobowych: od 1 kwietnia do 31 października – 130 km/h na autostradach, 110 km/h na drogach szybkiego ruchu; od 1 listopada do 31 marca: 110 km/h na autostradach, 90 km/h na drogach szybkiego ruchu; przez cały rok: 90 km/h na drogach z nawierzchnią asfaltową lub betonową; 50-70 km/h na pozostałych drogach.