…Stójmy! - jak cicho! - słyszę ciągnące żurawie, Których by nie dościgły Źrenice sokoła; Słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie,

Kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy! - tak ucho natężam ciekawie, Że słyszałbym głos z Litwy. - Jedźmy, nikt nie woła.

Adam Mickiewicz "Stepy Akermańskie"

“(…)Być w Wilnie, a nie znać Trok, to tak jak być w Rzymie, a papieża nie widzieć”.

traku herbas(Edward Pawłowicz „Wspomnienia znad Wilii i Niemna”)

 

 

 

Troki (Trakai) – to jedna z największych atrakcji turystycznych Litwy. Przepiękne, malownicze miasteczko, położone 28 km od Wilna.

Troki (Trakai) z języka litewskiego „przesieka, wytrzebiony las”, założone w 1337 roku. Patron – św. Jan Chrzciciel. Od 1960 roku miasteczko ogłoszone rezerwatem, utworzono Historyczny Park Narodowy.

Troki kryją w sobie ogromne bogactwa historyczne i archeologiczne. Na wyspie, położonej na jeziorze Galwe, znajduje się gotycki zamek Witoldowy. To kraina 32 jezior, wymarzone miejsce dla miłośników przyrody, a osobliwością Trok są Karaimi, zamieszkujące te ziemie od pocz. XIV w.

Historia Trok ściśle wiąże się z historią Litwy. Niegdyś Stare Troki były drugą stolicą Litwy, która na pocz. XIV w. przez Wielkiego Księcia Litewskiego Giedymina została przeniesiona do Wilna