Miasto było ukochane i szczęśliwe, zawsze w czerwcowych piwoniach i późnych bzach, pnące się barokowymi wieżami ku niebu. (...) Dla Polaka Wilno jest nadal kolebką romantyzmu, czyli najważniejszego w polskiej historii ruchu, którego znaczenie wykracza poza literaturę. Poeta Czesław Miłosz

Ostra Brama

Panno Święta, co jasnej bronisz CzęstochowyI w Ostrej świecisz Bramie! (…)

Adam Mickiewicz, PAN TADEUSZ

*    *    *

Ostra Brama – najważniejszy symbol Wilna.

Wilno jest nazywane miastem Miłosierdzia Bożego.

kaplica OB
brama OB Otóż dzisiejsza Ostra Brama, kiedyś była nazywana bramą Miednicką, to była jedna z bram murów obronnych Wilna. Mury otoczyły miasto na pocz. XVI w., a na pocz. XIX w. zostały rozebrane z polecenia władz rosyjskich. Bo, niestety, już w tym okresie nasz kraj był pod zaborem Imperium Rosyjskiego.
Obraz Matki Bożej powstał ok. 1620-1630 r.  Jego pierwowzorem była praca holenderskiego artysty Martina de Vosa. Obraz jest namalowany na ośmiu deskach dębowych. Farba nałożona na cienką warstwę gruntu kredowego, co jest typowe dla północnoeuropejskiej tradycji malarskiej. Na obrazie Matka Boża jest nadnaturalnej wielkości, z pochyloną głową i rękami skrzyżowanymi na piersiach. Wizerunek bardzo delikatny, tuli nas do siebie… Już od wielu wieków jest naszą ucieczką, nadzieją i pocieszeniem… obraz MB
papiez w OB W 1993 roku 3 września tu  się modlił papież Jan Paweł II.„Ta Ostrobramska świątynia od wielu już wieków każdego dnia widzi licznych pielgrzymów, przynoszących Matce Miłosierdzia swoje radości i troski. Dlatego ta Brama stała się miejscem spotkania z Matką Chrystusa i Kościoła, miejscem jedności wszystkich wierzących tego kraju. Chrześcijanie z Litwy, Polski, Białorusi, Ukrainy i innych krajów gromadzą się tu, by w obliczu Dziewicy Maryi, jak bracia i siostry dzielić się tą samą wiarą, jedną nadzieją i prawdziwą miłością.W Watykanie jest Kaplica Litewska, którą zdobi taki sam obraz. Stamtąd następca świętego Piotra często przyłącza się do modlitwy, która z tego miejsca unosi się do Boga. Dziś, na początku podróży duszpasterskiej do krajów bałtyckich cieszę się, że jestem tu nie tylko duchem, ale i ciałem. Jako pasterz Kościoła Powszechnego, otoczony waszą modlitwą, przychodzę, by złożyć w macierzyńskie ręce Maryi swoje dziękczynienie i prośby.“ Jan Paweł II. 

Ostra Brama jest otwarta otwarta  7.00 – 19.00

Msza w kaplicy: poniedziałek-sobota o 10.00 godz. w jęz. polskim.

rastine@ausrosvartai.lt, tel. (00370 5) 212 35 13

http://www.ausrosvartai.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=312&Itemid=322