…Stójmy! - jak cicho! - słyszę ciągnące żurawie, Których by nie dościgły Źrenice sokoła; Słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie,

Kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy! - tak ucho natężam ciekawie, Że słyszałbym głos z Litwy. - Jedźmy, nikt nie woła.

Adam Mickiewicz "Stepy Akermańskie"

Jezioro Galwe

p1030592    p1030600

Troki – kraina 32 jezior, około 20 proc. powierzchni Trok zajmuje woda. Jezioro Galwe – największe jezioro trockie. Galwe od słowagalva – głowa, prawdopodobnie jezioro nie zamarza i nie odmarza dopóki nie otrzyma głowy topielca. Na jeziorze znajduje sie ok. 20 wysepek, a każda z nich jest owiana różnymi legendami.