Wilno otrzymało powołanie do braterskiego współistnienia chrześcijan i ludzi innych wyznań, którzy modlą się w różnych językach i czują się dziedzicami różnych, choć po części wspólnych tradycji historycznych. Jan Paweł II

Jezioro Galwe

p1030592    p1030600

Troki – kraina 32 jezior, około 20 proc. powierzchni Trok zajmuje woda. Jezioro Galwe – największe jezioro trockie. Galwe od słowagalva – głowa, prawdopodobnie jezioro nie zamarza i nie odmarza dopóki nie otrzyma głowy topielca. Na jeziorze znajduje sie ok. 20 wysepek, a każda z nich jest owiana różnymi legendami.