Miasto czarowne, otoczone najpiękniejszą może w kraju przyrodą, stare, zadumane jakby, z gmachami, na których wyryte przed kilkusetletnie daty. Eliza Orzeszkowa

1004_0_2_veliava_lietuvos

 Flaga litewska – barwy mają swoją symbolikę. Żółty odnosi się do koloru słońca i oznacza szlachetność i uczciwość. Zielony nawiązuje do koloru roślin i jest symbolem życia oraz nadziei. Czerwony to kolor krwi i łączy się z miłością, odwagą i poświęceniem dla ojczyzny. Kolory żółty i zielony razem symbolizują też krajobraz Litwy (pola i lasy), zaś czerwony – przelaną krew. Wszystkie te trzy kolory razem występują często w litewskich strojach ludowych. Flaga zatwierdzona w 19 kwietnia 1918 roku. Autor J. Basanawiczius i A. Żmuidzinawiczius.

 

 

180px-coat_of_arms_of_lithuania.svg

 

Herb Pogoń (lit. Vytis) – herb przedstawia rycerza na polu czerwonym ze wzniesionym nad głową mieczem i podwójnym złotym krzyżem na tarczy. Pogoń oznacza rycerzy ścigających wojska nieprzyjacielskie.

 

 

 

180px-coa_of_gediminaiiai_dynasty_lithuania

 

Słupy Giedymina – godło sięgające czasów średniowiecza. Herb rodowy wielkiego księcia Giedymina, Kiejstuta, jego syna Witolda i ich potomków

 

 

 

 

200px-coa_of_jogailaiiai_dynasty_lithuania

 

Herb Jagiełły – podwójny krzyż, który Jagiełło po przyjęciu chrztu przez Litwę i koronacji na króla Polski wprowadził na tarczy jeźdźca herbu Pogoni zamiast znajdujących się tam Słupów Giedymina. Obydwa symbole używane są obecnie, ale oficjalnym godłem Litwy jest Pogoń. Znak ten jest uważany za jeden z najstarszych w Europie.

 

 

 

Hymn państwowy – hymn Litwy Tautiška giesmė (Pieśń narodowa), rozpoczyna się od słów Lietuva, Tevynė mūsų (Litwo, Ojczyzno nasza). Autorem jest Vincas Kudirka (1858-1899). Po raz pierwszy hymn wykonany w 13 listopada 1899 roku w Petersburgu (już po śmierci autora). Ostatecznie hymn został zatwierdzony deklaracją Sejmu w 1919 roku. Zakazany w okresie okupacji radzieckiej, ponownie został przywrócony w 1988 roku.

 

Tautiška Giesmė

Lietuva, tėvyne mūsų,
Tu didvyrių žeme,
Iš praeities Tavo sūnūs
Te stiprybę semia.

Tegul Tavo vaikai eina
Vien takais dorybės,
Tegul dirba Tavo naudai
Ir žmonių gėrybei.

Tegul saulė Lietuvos
Tamsumas prašalina,
Ir šviesa ir tiesa
Mūs žingsnius telydi.

Tegul meilė Lietuvos
Dega mūsų širdyse,
Vardan tos Lietuvos
Vienybė težydi!

Pieśń narodowa

Litwo, ojczyzno nasza,
ty jesteś ziemią bohaterów.
Z przeszłości twoi synowie
niech czerpią siły

Niech twoi synowie idą
tylko drogami prawości.
Niech pracują dla twojego dobra
i dla dobra wszystkich ludzi.

Niech słońce litewskie
rozproszy mroki,
a światło i prawda
Niech nas wiodą.

Niech miłość Litwy
płonie w naszych sercach.
W imię Litwy
niech rośnie jedność.