Wilno jest cudem przyrody i sztuki. Obraz tego cudu mieści się w ramach rzek, wzgórz, dolin i jezior... Historyk sztuki i konserwator zabytków - Jerzy Remer

Kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

18da6bfba92119f82a995e3ed7f23d66f5a913a0 Kościół ufundowany przez  Witolda Wielkiego w 1409 r. W swoim czasie świątynia pełniła funkcję rolę twierdzy obronnej oraz tu powstała pierwsza szkoła parafialna.W kościele zachowały się polichromie ścian w stylu bizantyjskim z czasów księcia Witolda, piękna kaplica rodziny Romerów.

W 2009 r. Litwa obchodziła tysiąclecie państwowości litewskiej, wierni w Trokach uczcili także 600-lecie istnienia trockiej świątyni.

marija

Życie kościoła w Trokach  połączone z historią obrazu Matki Boskiej – najdroższej relikwii miasta.

Obraz pochodzi z II poł. XVI w. Koronacja Madonny Trockiej odbyła się w 1718 r. Jest to bowiem najstarszy ośrodek maryjny na Litwie. Tradycja pielgrzymowania do stóp Matki Bożej Trockiej, Patronki Litwy, sięga XVII wieku. O licznych cudach świadczą dziękczynne wota.

02-03_interjeras01_d

Modlili się tu: królowa Konstancja, żona króla Zygmunta III Wazy wraz z księdzem Piotrem Skargą, wojewoda trocki hrabia Janusz Tyszkiewicz po zwycięstwie pod Chocimiem, Władysław IV Waza i Jan Kazimierz oraz profesorowie z Alma mater Vilnensis.

W 2018 roku odbędą się obchody 300-lecia koronowania cudownego obrazu Matki Boskiej Trockiej, Patronki Litwy.