Miasto czarowne, otoczone najpiękniejszą może w kraju przyrodą, stare, zadumane jakby, z gmachami, na których wyryte przed kilkusetletnie daty. Eliza Orzeszkowa

O Łotwie

 • Oficjalna nazwa: Łotwa – Latvija, Republika Łotewska – Latvijas Republika
godlo lotwzGodło flaga lotwy Flaga lotwa
 • Terytorium: 64 573 km²
 • Stolica: Ryga
 • Największe miasta (2015): Ryga – 641 tys., Daugavpils/Dyneburg – 86 tys., Liepaja/Lipawa – 71 tys., Jelgava – 57 tys., Jurmala – 50 tys.
 • Zaludnienie: 1 986 096 mln. (2015 XII) (143 miejsce na świecie)
 • Skład etniczny: 2015: Łotysze (60 %), Rosjanie (26,6 %), inne narodowości (13,6 %) – Litwini (0,8 %) ok. 16 tys., Polacy (1,6 %) ok. 33 tys., Żydzi (0,2%) ok. 4 tys.
 • Religia: luteranie 36 %, katolicy 25 %, prawosławni 17 %, inne religie 22 %.
 • Gęstość zaludnienia: 30,7 osób/km² (2015).
 • Poziom bezrobocia: 8,5 % (2015).
 • Granice: Morze Bałtyckie (498 km), Litwa(453 km), Białoruś (161 km), Rosja (276 km) i Estonia (343 km).
 • Podział administracyjny: 109 powiatów, 4 regiony (Kurlandia, Liwonia, Łatgalia, Semigalia), 9 miast wydzielonych.
 • Język państwowy: łotewski. Inne języki: rosyjski, angielski
 • Waluta: euro, od stycznia 2014 r.
 • Ustrój polityczny: republika parlamentarna.
 • Władza ustawodawcza: jednoizbowy parlament – Sejm – 100 posłów, wybierani w wyborach powszechnych. Kadencja – 4 lata.
 • Władza wykonawcza: Organem wykonawczym jest Gabinet Ministrów (Ministru kabinets), składający się z premiera i ministrów przez niego powołanych.
 • Głowa państwa: Prezydent (odpowiedzialny za politykę zagraniczną i jest zwierzchnikiem sił zbrojnych), kadencja – 4 lat. Prezydent Raimonds Vējonis. Jest wybierany przez Sejm.
 • Liczba posłów w Parlamencie Europejskim: 8
 • Członkostwo w organizacjach międzynarodowych: NATO (29 marca 2004), UE (1 maja 2004), OBWE, ONZ, UNESCO, Rady Europyoraz Rady Bałtyckiej i Rady Państw Morza Bałtyckiego.
 • Łotwa jest członkiem strefy Schengen od 21 grudnia 2007 r.
 • Obszary ziemi: 60% powierzchni kraju zajmują lasy.
 • Rzeki: Gauja (452 km), Daugawa(1020 km)
 • Klimat: Litwa leży w strefie klimatu umiarkowanego (występują charakterystyczne silne wiatry i szybkie zmiany pogody). Lata są stosunkowo ciepłe, a zimy umiarkowanie chłodne.
 • Czas lokalny: UTC+2 godz. W tej samej strefie czasowej leżą Łotwa, Estonia i Finlandia. W stosunku do Polski czas tu jest o godzinę do przodu.

 

 

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Łotewskiej

Adres: Ryga, Mednieku iela 6b, LV-1010, Tel.: +371 67 03 15 00;  Wydział Konsularny: +371 67 03 15 14; Tel. dyżurny: +371 29 47 56 09 (czynny po godzinach urzędowania – wyłącznie w sytuacjach nadzwyczajnych), Faks: +371 670 315 49. ryga.amb.sekretariat@msz.gov.plryga.konsulat@msz.gov.pl