…Stójmy! - jak cicho! - słyszę ciągnące żurawie, Których by nie dościgły Źrenice sokoła; Słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie,

Kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy! - tak ucho natężam ciekawie, Że słyszałbym głos z Litwy. - Jedźmy, nikt nie woła.

Adam Mickiewicz "Stepy Akermańskie"

Ryga – “mały Paryż”

ryga 3 dom kotow View of Riga skyline towards TV tower czarnoglowi

Vecriga (Stare miasto):  plac Ratuszowy – (samorząd miasta; dom Czarnogłowych (tu został podpisany traktat Ryski); pomnik św. Rolanda) – kościół św. Piotra (jedna z najstarszych świątyń w Rydze, luterańska) – pomnik Bremeńskich muzykantów (prezent m.  Bremen, spełnia marzenia ) – kościół św. Jana Chrzciciela (St. Batory przekazał  protestantom) –  podwórko św. Jana (mury obronne Rygi) – dziedziniec  Konwentu św. Ducha (mury zamku Kwalerów Mieczowych, miejsce dawnego hospicjum w Rydze) –  plac Liwski (budynek Rosyjskiego Teatru Dramatycznego,  Koci dom, domy Małej i Wielkiej Gildii) – plac Domski (serce Vecrigi,  Domska świątynia , tu był papież Jan Paweł II) – zamek w Rydze (siedziba Prezydenta  Łotwy), Trzej Bracia (3 domy z XV i XVII w.) – kościół św. Jakuba (świątynia katolicka,  tu był papież Jan Paweł II, znajduje się kopia obrazu Matki Boskie Trockiej) – budynek SejmuSzwedzkie wrota (brama obronna, dom kata) – baszta Prochowa  (baszta murów obronnych) – góra Basztowa (bulwar ryski,  spacer po parku, dziedzictwo UNESCO) – pomnik Wolności (symbol miasta) – park Opery.

 

Przewodnik Alicja Romeiko, www.wilno-przewodnik.lt

kom. +37067 345 085, alicija.romeiko@gmail.com