…Stójmy! - jak cicho! - słyszę ciągnące żurawie, Których by nie dościgły Źrenice sokoła; Słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie,

Kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy! - tak ucho natężam ciekawie, Że słyszałbym głos z Litwy. - Jedźmy, nikt nie woła.

Adam Mickiewicz "Stepy Akermańskie"

Odległość z większych miast do Wilna:

Berlin 1 063 km
Bruksela 1 797 km
Gdańsk 579 km
Helsinki 592 km
Kraków 800 km
Londyn 2064 km
Moskwa 800 km
Nowy Jork 6 929 km
Paryż 2137 km
Praha 1101 km
Ryga 285 km
Sank Petersburg 700 km
Tallin 592 km
Warszawa 464 km